T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Trakya’nın Koyun Ve Keçi Çiçeği Hastalığı’ndan Ari Olduğu Dünyaya Duyuruldu

Yayın Tarihi : 2.8.2022

Trakya'da 2017 yılından beri Koyun ve Keçi Çiçek Hastalığı'nın görülmemesi üzerine Bakanlığımızca hazırlanıp sunulan arilik ülke deklarasyonu Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH-eski kısaltması OIE) web sayfasında yayınlanarak bütün dünyaya duyurulmuştur. Ülke deklarasyonuna aşağıdaki adresten ulaşılabilir;

https://www.woah.org/app/uploads/2022/07/2022-07-turkiye-sheepandgoatpox-selfd.pdf

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, hastalığın özelliğine göre her bulaşıcı hastalıktan arilik için farklı şartlar belirlemiştir. Ülkemiz, 2017 yılından beri Trakya'da Koyun ve Keçi Çiçeği Hastalığı'nın görülmemesi, yoğun aşılamalar ve her yıl yapılan klinik taramalar sayesinde bu arilik açıklamasını yapabilmiştir. WOAH'ın yayınladığı prosedürler takip edilerek hazırlanan rapor kuruluşun web sayfasında yayınlanmıştır. 

Trakya, Şap hastalığından aşılı arilik statüsünü 2010 yılında almış olup bu statüsünü halen korumaktadır. Diğer yandan, Koyun ve Keçi Vebası (PPR) hastalığı arilik statüsü alabilmesi için bölge 2020 yılında "korunmuş bölge" olarak ilan edilmiştir. 

Bu deklarasyon, özellikle bölgeden hayvan ve hayvansal ürün ticaretinin önünü açacak, hayvansal üretime ve Ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır. Yakın gelecekte öncelikle Trakya'nın ve akabinde tüm Türkiye'nin hayvan hastalıklarından ariliğinin sağlanması Bakanlığımızın ana hedefleri arasındadır.